آریو

خرید اپیلیدی و موکن برقی 2 کاره خرید لامپ رقص نور LED لیزری خرید لیزر سبز خطی - مناسب مغازه ها و فروشگاه ها - برد 2 کیلومتر


خرید ضد یخ برای بتن

بتن انواع مختلفی دارد، بتن آرمه و بتن معمولی. بتن آرمه دارای آرماتور و میلگرد است و این ویژگی منجر می شود که از ضد یخ بتن بدون کلراید و مخصوص بتن آرمه مورد استفاده قرار گرد.

زیرا کلراید موجود در ضد یخ بتن موجب زنگ زدن و خوردگی میلگرد و هرگونه فلز داخل بتن می شود.

در مقابل این محصول، ضد یخ بتن پودری وجود دارد که دارای کلراید است و برای بتن های معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بتن های توانمند دارای میلگرد و آرماتور هستند در نتیجه استفاده از ضد یخ بتن مایع و بدون کلراید بیشتر است.

این افزودنی بتن الاوه بر جلوگیری از انجماد و یخ زدن بتن، دارای مواد زودگیر و روان کننده بتن هم هست که این مزیت موجب افزایش سرعت بتن ریزی و بهبود روند کار می شود.
نویسنده : آریو تاریخ : یک شنبه 24 بهمن 1400